Tasavallan presidentin vahvistamat nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Mikä muuttui, ja mitä se tarkoittaa kuluttajille ja kiinteistönomistajille?

Tiivistettynä pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista ja nuohouksen vapautumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019, puolen vuoden siirtymäajan jälkeen.

On hyvä huomata, että nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit (vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein). Me Noetalla muistutamme asiakkaitamme automaattisesti, jotta nuohousväli ei pääse venymään liian pitkäksi.

Noetalle muutos mahdollistaa tulevaisuudessa mahdollisesti asiakkaiden palvelun laajemmalla toimintasäteellä. Yrityksen toimitusjohtaja Mikko Muotka: ”On hyvä, että asiakkaalla on pian vapaus valita nuohoojansa. Lisäksi alueilla, joissa palvelun saaminen on ollut haasteellista, on nyt reippaille ja laadukkaille toimijoille mahdollisesti uutta työsarkaa. Me etsimme koko ajan lisää ammattitaitoisia ja kokeneita nuohoojia mukaan porukkaan Noetalle. Uskomme, että valmis konsepti ja reilu malli tehdä töitä on puoleensavetävä tyypeille, joiden ydinosaamista on asiakasta palveleva nuohous.”

Lisätietoa Sisäministeriön tiedotteesta ja hankesivulta:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/nuohouspalvelujen-lainsaadanto-uudistuu-1-1-2019
https://intermin.fi/nuohous