Nuohous vapautui Oulu-Koillismaan alueella vuoden 2018 alussa. Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­toi­mi­a­lu­een nuo­hous jär­jes­te­ttiin piirinuo­houk­se­na vuo­den 2017 lop­puun saak­ka, jol­loin pe­las­tus­lai­tok­sen vel­vol­li­suus jär­jes­tää nuo­hous­pal­ve­lut alu­eel­leen päät­tyi. Tähän pe­rus­tu­en pe­las­tus­lai­tos on irtisanonut olemassa olevat nuo­hous­so­pi­muk­set ke­sä­kuus­sa 2017 si­ten, et­tä so­pi­mus­ten voimassa­o­lo päät­tyi vuo­den 2017 loppuun.

Uuden mallin myötä palveluntarjoaja mää­rit­te­lee it­se pal­ve­lui­den­sa hin­nan, jo­ten hin­to­ja on hyvä ver­tail­la. On hyvä myös huomata, että nuo­houk­sen to­teu­tu­mi­seen kiin­teis­töis­sä ei ole ole­mas­sa yh­teis­tä re­kis­te­riä, ja sik­si nuo­hous­tar­jouk­sia saattaakin tipahdella pitkin vuot­ta. Kiin­teis­tön omis­ta­jan tu­lee ol­la tie­toi­nen sii­tä, mil­loin tu­li­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu ja mil­loin ne on seu­raa­va ker­ran nuohot­ta­va. Noetta ratkaisee ongelman tarjoamalla asiakkailleen nuohousta kalenterivuosittain. –Näin voit olla varma, että nuohousväli ei pääse venymään, ja että nuohouksen on suorittanut aina ammattitaitoinen, huolellinen ja luotettava toimija.

Pe­las­tus­lai­tos yl­lä­pi­tää in­ter­net-si­vuil­laan lu­et­te­loa pe­las­tus­toi­mi­a­lu­eel­la toi­mi­vis­ta pä­te­vis­tä nuo­hoo­jis­ta. Listan löydät osoitteesta: https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/nuohouksen-yhteystiedot1

PS: Myös nuohousta koskevan lainsäädännön muutokset ovat kokonaisuudessaan Sisäministeriön selviteltävinä parhaillaan. Lisätietoa hankkesta ja nuohousta koskevan uudistuksen valmistelusta löydät Sisäministeriön sivuilta osoitteesta: http://intermin.fi/nuohous