Nuohousalan Keskusliitto ry on julkaissut vuoden 2019 alussa OMAnuohooja-tunnuksen. Tunnus kertoo asiakkaalle, että nuohouksen suorittava palveluntarjoaja on ammattipätevyyden saanut Nuohousalan Keskusliiton jäsen, joka on sitoutunut suorittamaan työn nuohoustyöohjeiden mukaisesti. OMAnuohooja on sitoutunut ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen, laadun tarkkailuun sekä ympäristövastuulliseen toimintaan.

Myös Noetta on OMAnuohooja

Olemme Nuohousalan Keskusliitto ry:n jäsen ja sitoutuneet OMAnuohooja periaatteisiin, joita edistämme aktiivisesti organisaatiossamme osana ammatillista kehittymistä sekä laadukasta asiakaspalvelua. Meidät ja muut OMAnuohoojat löytyvät Nuohousalan Keskusliiton sivuilta osoitteesta https://nuohoojat.fi/

Ympäristövastuullisuus entistä keskeisempi osa toimintaa

Nuohoojilla on merkittävä rooli mm. pienhiukkasten vähentämisessä. Puhdas, nuohottu savuhormi, oikeanlainen polttoaine ja oikeat polttotavat vähentävät puun pienpoltosta syntyviä pienhiukkasia. OMAnuohoojalla on asiantuntemus neuvoa asukasta puhtaan ja vähäpäästöisemmän puun polttamisessa ja energiatehokkaassa tulisijan käyttötavassa. Nuohooja näkee jo tulisijasta itsestään, mitä tulisijassa poltetaan ja millä tavalla. Usein esimerkiksi savuhaitat johtuvat puhtaasti tietämättömyydestä ja korjausliikkeitä tapoihin on helppo tehdä. Nuohoojamme tarjoavat opastusta näissäkin asioissa luonnollisesti jo nuohouskäynnillä!

LAATUTAKUU
OMAnuohooja antaa laatutakuun noudattamalla hyvää nuohoustapaa, johon pelastuslaki viittaa. Hyvä nuohoustapa, eli Nuohousalan Keskusliitto ry:n laatimat nuohoustyöohjeet pohjautuvat laatukäsikirjaan. OMAnuohooja on sitoutunut toteuttamaan palvelumallin laatukriteereitä, joiden toteutumista valvoo tekninen valiokunta.

LUOTETTAVUUS
Luotettavuus perustuu pitkään rakennettuun ja saavutettuun luottamukseen asiakassuhteissa. Asiakas saa palauteraportin nuohoustyöstä.

PÄTEVYYSTAKUU
OMAnuohoojana voi toimia vain Nuohousalan Keskusliiton jäsen, joka on suorittanut ammattipätevyyden. OMAnuohooja on sitoutunut jatko- ja täydennyskouluttautumaan vähintään kahden vuoden välein.

TURVALLISUUS
OMAnuohooja työskentelee palo- ja asumisturvallisuuden eteen kiinnittämällä huomiota esimerkiksi palovaroittimen sijaintiin ja toimivuuteen, polttopuiden sijoitukseen, suojaetäisyyksiin ja kattoturvalaitteisiin sekä opastaa turvallisempaan toimintaan.

VASTUULLISUUS
OMAnuohoojan toimintaa ohjaa ympäristövastuullisuus. OMAnuohoojaltasi saat opastusta puhtaan ja vähäpäästöisemmän puun polttamiseen, energiatehokkuuteen sekä tulisijan valinnassa ja käyttötavoissa.

Lisätietoa: