Vaikka nuohoojan saapuminen ei välttämättä vaadi mitään erityisiä järjestelyitä, on joitakin asioita, jotka tekevät nuohouksesta miellyttävän kokemuksen sekä asiakkaalle että nuohoojalle. Löydät tästä helpot vinkit, jotka tekevät työstä jouhevaa!

Ohjeet ennen nuohousta

Lämmitys

Lämmin hormi puhdistuu kylmää paremmin, joten jos mahdollista, polta pesällinen hyvissä ajoin ennen nuohousta – nuohoojan kaartaessa pihaan tulisijaa ei enää kannata sytytellä. Lämmityksessä olisi hyvä pitää noin vuorokaudesta kahteen taukoa ennen nuohoojan tuloa. Suurimman hyödyn nuohouksesta saa, kun kosteus on poltettu piipusta pois ennen nuohousta. Mikäli tulisijaa ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla kuitenkin järkevää aloittaa lämmityshommat vasta nuohouksen jälkeen, kun on varmistettu, että tulisija toimii, kuten sen pitäisi.

Turvallisuus

Tärkein huomioitava asia nuohoojan kannalta on tietenkin työskentelyn turvallisuus ja esteetön pääsy kaikkiin nuohouskohteisiin. Nuohousvastuu on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Hänen tulee huolehtia siitä, että nuohoaminen on käytännössä mahdollista ja että kaikkiin nuohouskohteisiin on mahdollista päästä helposti.

Kiinteistön omistajan ja haltijan tehtävänä on luoda katolla työskentelevälle määräysten mukaiset, turvalliset työolosuhteet eli huolehtia riittävistä kattoturvavarusteista sekä niiden kunnossapitämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa tukevia kattotikkaita, mahdollisia kulkusiltoja ja askelmia, joille uskaltaa kiivetä. Nuohooja joutuu liikkumaan kaikkina vuodenaikoina, ja esimerkiksi sateen liukastama katto on vaarallinen.

Tarvittaessa nuohoojamme raportoi rakennuksen omistajalle mahdollisista vioista ja puutteista sekä antaa opastusta korjaustoimenpiteiden suunnittelussa. Kannattaa huomata, että mikäli nuohooja katsoo katolla liikkumiseen liittyvän riskejä, voi nuohous pahimmassa tapauksessa jäädä tekemättä. Katso lisätietoa kattoturvalaitteista täältä!

Siisteys

Nuohoojamme pyrkivät siihen, että kiinteistö jää mahdollisimman siistiin kuntoon nuohouksen jäljiltä. Viikkosiivousta emme tee, mutta nuohouksen jäljet siistimme!

Erityisen arat materiaalit kannattaa siirtää pois tulisijan ja nuohoojan kulkureitin välittömästä läheisyydestä. Nuohoojaa – ja omiakin tuhkia – varten kannattaa varata palamattomasta materiaalista valmistettu astia, johon tuhkat voi turvallisesti laittaa. Tarkoituksenmukaisin tuhka-astia on esimerkiksi peltinen, kannellinen säiliö.

Lopuksi nuohooja palauttaa tulisijan, savuhormin ja mahdollisen ilmanvaihdon siihen käyttövalmiuteen, jossa ne olivat ennen nuohousta.

Nuohooja antaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle todistuksen tekemästään työstä. Todistuksesta ilmenee muun muassa nuohouksen laajuus, mahdolliset viat ja puutteet. Nuohooja opastaa myös tarvittaessa tulisijan käyttäjää tulisijan oikeaan käyttöön