Yksi yleisimpiä nuohousta koskevia kysymyksiä on, että kuinka usein nuohous on suoritettava. Tässä tekstissä vastaamme siihen sekä kerromme myös, miksi nuohous on tärkeää tehdä säännöllisesti.

Miksi nuohous säännöllisesti on tärkeää?

Kun pidät tulta tulisijassa, siitä kertyy piippuun hiljalleen palamisjätteitä, kuten nokea ja roskaa. Nuohouksessa nämä palamisjätteet puhdistetaan tulisijoista ja savuhormeista. Näin ehkäistään nokipalojen syntyä. Lisäksi säännöllinen nuohous parantaa tulisijan lämmitystehoa ja takaa sen, että hormi vetää paremmin ja palaa puhtaammin eli ympäristö tykkää. Toisin sanoen nuohous on myös ympäristöteko.

Nuohouksen yhteydessä tarkistetaan tulisijojen ja piipun kunto, jotta mahdolliset viat ja puutteet voidaan havaita ajoissa ja ennaltaehkäistä niistä koituvat pahimmat vahingot.

“Pelastustoimen tilastojen mukaan tulisijojen ja savuhormien paloista nokipaloja on noin kolmasosa eli vuosittain keskimäärin kolmesataa. Tulisijojen ja hormien vaurioista aiheutuneita tulipaloja on vuosittain alle sata.” (pelastustoimi.fi)

Mistä tietää, että on tarvetta nuohoukselle?

Nuohouksen tarve on hankala selvittää itse, etenkin hormin suhteen, johon ei näe. Tässä kuitenkin muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua huolehtimaan riittävästä nuohoustarpeesta:

Tärkeintä on tietenkin noudattaa pelastuslaissa määrättyä aikaväliä eli vähintään kerran vuodessa tilata nuohooja paikalle nuohoamaan käytössä olevat tulisijat ja piippu.

On todennäköistä, että käytät tulisijaa/tulisijoja enemmän talvikuukausina kuin muina vuodenaikoina, joten laita puhelimeesi muistutus nuohouksesta, tai ainakin nuohoustarpeen tarkastamisesta, joka vuosi ennen talvea. Noetalla laitamme asiakkaillemme automaattisesti muistutuksen vuosittaisesta nuohouksesta, joten asiakkaanamme sinun ei tarvitse huolehtia itse nuohouksen muistamisesta.

Jos et ole käyttänyt tulisijaa/piippua pitkään aikaan, muista nuohous ennen kuin alat käyttää sitä uudelleen.

Jos olet juuri muuttanut asuntoon, tarkista, löydätkö asiakirjat, jotka osoittavat, milloin nuohous on viimeksi tehty. Jos et ole varma ajankohdasta, kannattaa ehkä tarkistaa ja nuohota tulisijat ja piippu varotoimenpiteenä ennen kuin aloitat niiden käytön.

Kuinka usein nuohous on suoritettava?

Pelastuslakiin on kirjattu nuohouksen määrävälit seuraavasti:

“Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.” (Pelastuslaki)

Eli vähimmäisvaatimus käytössä olevan tulisijan ja piipun nuohoukselle on vuoden välein, mutta on tärkeää ottaa huomioon niiden rakenne, käyttöaste ja käytetty polttoaine.

Ammattitaitoinen nuohooja osaa kertoa sinulle, kuinka usein nuohous on tarpeellista suorittaa kiinteistössäsi huomioiden rakenteelliset seikat, käyttöasteen sekä käyttämäsi polttoaineen. Näin saat varmuuden, että nuohous suoritetaan riittävän usein.

Mitä tapahtuu, jos et nuohoa?

Tulisijan käyttäminen kerryttää hormiin nokea ja muita pieniä hiukkasia, joiden myötä hormin tilavuus pienenee. Näin noen, savujen ja kaasujen poistuminen hormin kautta heikentyy ja ne pääsevät sen sijaan sisätiloihin.

Nuohoamattomuus saattaa aiheuttaa myös nokipaloja. Nokipalo tarkoittaa siis sitä, että hormin sisäpinnalle kertynyt noki ja muu aines syttyy palamaan kovan tuulen vaikutuksesta. Nokipalossa lämpötila hormissa nousee koviin lukemiin, jopa 1200 asteeseen, joka taas puolestaan saattaa aiheuttaa hormin vaurioitumisen ja pahimmillaan palo voi levitä myös rakennuksen muihin osiin.

Nuohous – halpa investointi turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen

Siihen nähden, miten paljon asumisturvallisuutta nuohoaminen lisää, se on halpa investointi. Kun ammattinuohooja käy nuohoamassa tulisijat ja hormin säännöllisesti, voit nukkua turvallisin mielin sekä vähennät valtavasti tulipalon riskiä.